Przyrzeczenie Harcerskie:

 • 01.

  Służyć Bogu i Polsce

 • 02.

  Nieść chętną pomoc bliźnim

 • 03.

  Być posłusznym prawu harcerskiemu

Czas Działać!

Czym jest harcerstwo?

"Harcerstwo to ponad stu letni wielki ruch polskiej młodzieży, którą łączy wspólna idea zawarta w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Harcerz poprzez służbę Bogu, Polsce i bliźnim przemienia swe serce, kształtuje swój charakter, rozwija swą osobowość i staje się człowiekiem radosnym, dojrzałym i szczęśliwym." - ks. Sebastian Ligorowski

"Harcerska ścieżka to szlak już przetarty, wypróbowany przez wielu. Lecz pełna niespodzianek, nowych trudności tobie nieznanych, wymagających zaradności, samodzielności i wytrwałości. To pasjonująca próba twoich sił, która przemieni cię w dzielnego, prawego i zdolnego do poświęceń mężczyznę." - hm Andrzej Glass

System wychowawczy oparty na zasadach etyki chrześcijańskiej, który pozwala ukierunkować młodych ludzi poprzez zabawę. Elementami harcerskiej metody wychowawczej stosowanej przez drużynowego są zajęcia na świeżym powietrzu, dobrowolność uczestnictwa, praca nad sobą, system zastępowy, współzawodnictwo, stopniowanie trudności, przeżycie

Punkty Prawa Harcerskiego:

 • 01.

  Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

 • 02.

  Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

 • 03.

  Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

 • 04.

  Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

 • 05.

  Harcerz postępuje po rycersku.

 • 06.

  Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

 • 07.

  Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

 • 08.

  Harcerz jest zawsze pogodny.

 • 09.

  Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

 • 10.

  Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

Tak o nas pisali nasi twórcy

"Bez mundurów i oznak, bez musztry, biwaków i obozów - można być harcerzem. Lecz bez służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim, bez kształtowania swego serca i charakteru, bez dążenia do zwycięstwa Prawdy i Dobra, bez oparcia się o chrześcijaństwo - harcerzem się nie jest, choćby się miało mundur harcerski i oznaki oraz należało do drużyny."

Lecz nie jesteśmy…

 • organizacją mającą na celu tylko zabawę i wycieczki
 • oddziałem wojska
 • szkołą
 • organizacją obsługującą uroczystości lub akcje społeczne
 • agencją posłańców dla wygody innych ludzi
 • organizacją realizującą program jakiejkolwiek partii politycznej

Ciekawa gra
Szkoła charakteru
Przygotowanie do życia